DEPOSITO BETE
ELKARTASUN

Dispertsioak eragiten dituen
gasolinatarako gastuen balantzea
Balance de gastos en gasolina
provocados por la dispersión
226
DISPERTSATUTAKO PRESOAK
PRESXS DISPERSADXS
11752
BIDAIA URTEAN
VIAJES AL AÑO
226 preso x 52 aste urtean
226 presos x 52 semanas al año
14.617.304
km
URTEAN
ANUALES
11.752 bidaia x 1244 km bataz beste
11.752 viajes x 1244 km de media
1.140.150
litro
ERREGAI URTEAN
COMBUSTIBLE AL AÑO
14.617.304 km x 7,8 l /100 km
1.482.195
€uro
ERREGAI GASTUA URTEAN
GASTO DE COMBUSTIBLE AL AÑO
1.140.150 km x 1,3€ / l
ES54 3035 0025 8202 5011 9640
ES34 3008 0170 1539 7701 5720